Genel Şartlar

1.Tanımlar

SIZ MEDIA: Amsterdam’da kurulmuş, KvK: 80802907 olan yüklenici;
b. Müşteri: SIZ MEDIA’ya görev veren girişimci veya şirket;
c. Yazılı olarak: mektup, e-posta, kısa mesaj, whatsapp mesajı veya sosyal medya aracılığıyla;
d. Mücbir sebep: SIZ MEDIA’ya atfedilemeyecek bir neden (iş göremezlik, elektrik veya
İnternet arızası, terörizm, sel), bunun bir sonucu olarak uyumluluğun artık makul bir şekilde mümkün olmadığı SIZ MEDIA gerekli olabilir;

2.Bir dizi anlaşma

SIZ MEDIA, müşteriye dijital ve diğer medya aracılığıyla iletişim ve reklam alanında kendi takdirine bağlı olarak danışmanlık, koordinasyon ve yönetici hizmetleri sağlar.
b. SIZ MEDIA, fiyat tekliflerinden ve / veya çok geç olan bariz yazım hatalarına tutulamaz.
teklifler kabul edildi.
c. Süre, fiyat, beklenen bitiş tarihi ve teslim kriterleri ile ilgili anlaşmalar yapılır.
müşteri ve SIZ MEDIA ayrı ayrı yazılı olarak anlaşır.
d. Bir anlaşmanın bir yıldan daha uzun bir süre devam etmesi halinde, SIZ MEDIA, açıkça anlaşılan maliyetlere veya endekslemeye dayandıkları sürece, kararlaştırılan oranları ve ücretleri makul ölçüde artırma hakkına sahiptir.
e. Müşteri ile SIZ MEDIA arasındaki teklif ve anlaşma, bu genel şartlar ve koşullar ve
diğer yazılı anlaşmalar bir bütün oluşturur. Bir çatışma veya değişiklik olması durumunda
orijinal sözleşme, son yazılı sözleşme geçerli olacaktır.
f. SIZ MEDIA, görevi titizlikle yerine getirmek ve tek tek çabalamak için çaba gösterecektir.
müşteri iyi ve kullanışlı sonuç. SIZ MEDIA bunun için üçüncü şahısları kullanabilir ve kullanabilir.

3.Gizlilik

Müşteri ve SIZ MEDIA, bu bilgiler halihazırda kamuya açık olmadıkça veya kamuya açıklanması gerekmedikçe, birbirlerinin şirketi, personeli, süreçleri ve müşterileri hakkındaki bilgileri gizli tutar.
b. SIZ MEDIA, şu koşulda müşteriye reklam amaçlı başvurabilir:
SIZ MEDIA gizli bilgileri ifşa etmemektedir.

4.Sınırlandırma Sorumluluğu, Mücbir Sebep, Tazminat

SIZ MEDIA, yalnızca SIZ MEDIA’nın ağır ihmal, umursamazlık veya kasıtlı suistimal durumunda müşterinin doğrudan zarar görmesinden sorumludur.
b. SIZ MEDIA, müşteri veya üçüncü şahısların eylemlerinden veya ihmallerinden kaynaklanan, geç, yanlış veya eksik bilgi sağlanması gibi zararlardan sorumlu değildir.
c. Geçici mücbir sebep durumlarında, SIZ MEDIA, mutabık kalınan yükümlülükleri mümkün olduğunca yerine getirecek ve sözleşmeye uygun olarak faturalandırılacaktır.

5.GENEL ŞARTLAR 2021

Müşteri ve SIZ MEDIA sözleşmeyi mücbir sebepten sonra revize edebilir veya feshedebilir.
b. SIZ MEDIA mücbir sebeplerin sonuçlarından sorumlu değildir.
c. Hiçbir durumda SIZ MEDIA’nın toplam yükümlülüğü aşağıdakilerden daha azını içermez

iki miktar:

(1) SIZ MEDIA ve müşterinin mevcut sipariş için kabul ettiği tutar veya,
(2) SIZ MEDIA’nın sorumluluk sigortacısının ödediği tutar artı SIZ MEDIA’nın kendisinin ödediği SIZ MEDIA’nın kendi riski (250,00 EUR) müşteriye.

6.Fikri Mülkiyet

a) SIZ MEDIA, görevin yürütülmesi sırasında SIZ MEDIA tarafından yaratılan eserlerin telif hakları dahil fikri mülkiyet haklarının sahibidir ve bu hakları elinde bulundurur
Tam ödeme yapıldıktan sonra, müşteriye tamamlanan işler için münhasır kullanım hakkı verilecektir.

7.Ödeme

SIZ MEDIA, müşteri tarafından teklif tutarının maksimum% 50’sine kadar bir avans ödenmesini isteyebilir.
b. Ödeme vadesi fatura tarihinden 30 gün sonradır. Bir müşteri bu süre içinde ödeme yapmazsa, SIZ MEDIA, ödenmemiş faturanın ek olarak% 15’ini tahsilat masrafı olarak, en az 40,00 EUR olmak üzere tahsil edecektir.
c. Müşteri daha sonra temerrüde düşerse, SIZ MEDIA ayrıca yasal ve dava masraflarını da tahsil edecektir.

8.Şikayetler ve geçerli yasa

Şikayetler, görevin tamamlanmasından sonra en geç iki hafta içinde SIZ MEDIA’ya yazılı olarak bildirilmelidir. Bu süre içinde herhangi bir şikayet bildirilmezse, müşteri sonucu tamamen kabul etmiş sayılır.
b. Müşteri, bir şikayetin nedenini ortadan kaldırmak veya düzeltmek için SIZ MEDIA’ya makul bir süre tanımalıdır.
c. Şikayetlerin bildirilmesi, müşterinin ödeme yükümlülüğünü askıya almaz.
d. SIZ MEDIA ile yapılan tüm anlaşmalar, yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, Hollanda yasalarına tabidir.

 

WWW.SIZMEDIA.NL