fbpx

Genel Şartlar

1.Tanımlar

SIZ MEDYA: Amsterdam’da kurulmuş, KvK: 82298939 olan yüklenici;
b. Müşteri: SIZ MEDYA’ya görev veren girişimci veya şirket;
c. Yazılı olarak: mektup, e-posta, kısa mesaj, whatsapp mesajı veya sosyal medya aracılığıyla;
d. Mücbir sebep: SIZ MEDYA’ya atfedilemeyecek bir neden (iş göremezlik, elektrik veya
İnternet arızası, terörizm, sel), bunun bir sonucu olarak uyumluluğun artık makul bir şekilde mümkün olmadığı SIZ MEDYA gerekli olabilir;

2.Bir dizi anlaşma

SIZ MEDYA, müşteriye dijital ve diğer medya aracılığıyla iletişim ve reklam alanında kendi takdirine bağlı olarak danışmanlık, koordinasyon ve yönetici hizmetleri sağlar.
b. SIZ MEDYA, fiyat tekliflerinden ve / veya çok geç olan bariz yazım hatalarına tutulamaz.
teklifler kabul edildi.
c. Süre, fiyat, beklenen bitiş tarihi ve teslim kriterleri ile ilgili anlaşmalar yapılır.
müşteri ve SIZ MEDYA ayrı ayrı yazılı olarak anlaşır.
d. Bir anlaşmanın bir yıldan daha uzun bir süre devam etmesi halinde, SIZ MEDYA, açıkça anlaşılan maliyetlere veya endekslemeye dayandıkları sürece, kararlaştırılan oranları ve ücretleri makul ölçüde artırma hakkına sahiptir.
e. Müşteri ile SIZ MEDYA arasındaki teklif ve anlaşma, bu genel şartlar ve koşullar ve
diğer yazılı anlaşmalar bir bütün oluşturur. Bir çatışma veya değişiklik olması durumunda
orijinal sözleşme, son yazılı sözleşme geçerli olacaktır.
f. SIZ MEDYA, görevi titizlikle yerine getirmek ve tek tek çabalamak için çaba gösterecektir.
müşteri iyi ve kullanışlı sonuç. SIZ MEDYA bunun için üçüncü şahısları kullanabilir ve kullanabilir.

3.Gizlilik

Müşteri ve SIZ MEDYA, bu bilgiler halihazırda kamuya açık olmadıkça veya kamuya açıklanması gerekmedikçe, birbirlerinin şirketi, personeli, süreçleri ve müşterileri hakkındaki bilgileri gizli tutar.
b. SIZ MEDYA, şu koşulda müşteriye reklam amaçlı başvurabilir:
SIZ MEDYA gizli bilgileri ifşa etmemektedir.

4.Sınırlandırma Sorumluluğu, Mücbir Sebep, Tazminat

SIZ MEDYA, yalnızca SIZ MEDYA’nın ağır ihmal, umursamazlık veya kasıtlı suistimal durumunda müşterinin doğrudan zarar görmesinden sorumludur.
b. SIZ MEDYA, müşteri veya üçüncü şahısların eylemlerinden veya ihmallerinden kaynaklanan, geç, yanlış veya eksik bilgi sağlanması gibi zararlardan sorumlu değildir.
c. Geçici mücbir sebep durumlarında, SIZ MEDYA, mutabık kalınan yükümlülükleri mümkün olduğunca yerine getirecek ve sözleşmeye uygun olarak faturalandırılacaktır.

5.GENEL ŞARTLAR 2021

Müşteri ve SIZ MEDYA sözleşmeyi mücbir sebepten sonra revize edebilir veya feshedebilir.
b. SIZ MEDYA mücbir sebeplerin sonuçlarından sorumlu değildir.
c. Hiçbir durumda SIZ MEDYA’nın toplam yükümlülüğü aşağıdakilerden daha azını içermez

iki miktar:

(1) SIZ MEDYA ve müşterinin mevcut sipariş için kabul ettiği tutar veya,
(2) SIZ MEDYA’nın sorumluluk sigortacısının ödediği tutar artı SIZ MEDYA’nın kendisinin ödediği SIZ MEDYA’nın kendi riski (250,00 EUR) müşteriye.

6.Fikri Mülkiyet

a) SIZ MEDYA, görevin yürütülmesi sırasında SIZ MEDYA tarafından yaratılan eserlerin telif hakları dahil fikri mülkiyet haklarının sahibidir ve bu hakları elinde bulundurur
Tam ödeme yapıldıktan sonra, müşteriye tamamlanan işler için münhasır kullanım hakkı verilecektir.

7.Ödeme

SIZ MEDIA, müşteri tarafından teklif tutarının maksimum% 50’sine kadar bir avans ödenmesini isteyebilir.
b. Ödeme vadesi fatura tarihinden 30 gün sonradır. Bir müşteri bu süre içinde ödeme yapmazsa, SIZ MEDYA, ödenmemiş faturanın ek olarak% 15’ini tahsilat masrafı olarak, en az 40,00 EUR olmak üzere tahsil edecektir.
c. Müşteri daha sonra temerrüde düşerse, SIZ MEDYA ayrıca yasal ve dava masraflarını da tahsil edecektir.

8.Şikayetler ve geçerli yasa

Şikayetler, görevin tamamlanmasından sonra en geç iki hafta içinde SIZ MEDYA’ya yazılı olarak bildirilmelidir. Bu süre içinde herhangi bir şikayet bildirilmezse, müşteri sonucu tamamen kabul etmiş sayılır.
b. Müşteri, bir şikayetin nedenini ortadan kaldırmak veya düzeltmek için SIZ MEDYA’ya makul bir süre tanımalıdır.
c. Şikayetlerin bildirilmesi, müşterinin ödeme yükümlülüğünü askıya almaz.
d. SIZ MEDYA ile yapılan tüm anlaşmalar, yasalar tarafından aksi belirtilmedikçe, Hollanda yasalarına tabidir.

 

WWW.SIZMEDIA.NL